Autori: Agilni ManifestMike Beedle je osnivač i generalni direktor e-Arhitects Inc., konsultantske firme koja je specijalizovana za razvoj aplikacija uz korišćenje distribuiranih objekata i Internet tehnologije. Uprkos Mikeovim poslovnim obavezama, on je i dalje prisutan kao čelni konsultant koji zajedno primenjuje Scrum i XP putem Xbreed-a. Mike je imao tu privilegiju da bude među prvima koji su primenili Scrum metod i uveo je Scrum u 7 preduzeća od sredine 90-tih. Mikeova specijalnost je da vodi preduzeća pri kreiranju arhitektura za višekratnu upotrebu velikih razmera koje uključuje više aplikacijskih timova. Njegov dosadašnji rekord je 17 aplikacija koje ponovo koriste iste komponente kao što su: radni tokovi, vizuelne komponente, transakcije, poslovni objekti i arhitektonske usluge. Mike je objavljivao radove iz nekoliko oblasti, uključujući objektne tehnologije, obrasci, componente, okviri, razvoj softvera, programski jezici, višekratna upotreba, radni progres, BPR i fizika. On je bio jedan od organizatora nekoliko workshopova posvećenim objektima, obrascima, komponentama i razvoju softvera održanim tokom prošle dekade. On je koautor Scrum, Agile Software Development zajedno sa Kenom Schwaberom (Prentice Hall, jesen 2001), provokativne knjige koja razvoj softvera vidi više kao razvoj novog proizvoda nego kao manufakturne procese koje je softverska industrija koristila u proteklih 20 godina.

Arie van Bennekum aktivno učestvuje u DSDMu i DSDM Konzorcijumu od 1997. Pre toga radio je za Rapid Application Development. Njegova strast za agilnim metodama zasniva se na pružanju klijentima onoga što im je zaista potrebno na način koji zaista odgovara krajnjem korisniku i preduzeću. Obzirom da su sastanci sa ciljem da olakšaju radni proces veoma važni za DSDMov metod, kao i zbog njegove posvećenosti grupnim procesima i ljudskim ponašanjem, veoma često je uključen u projekte kao osoba sa zadatkom da olakša radni proces i instuktor. U ovom momentu on je član upravnog odbora DSDM Konzorcijuma Benelux i akreditovani DSDM implementator, DSDM instruktor, DSDM konsultant i IAF Certified Professional Facilitator (CPF).

Alistair Cockburn, osnivač Humans and Technology poznat je po svojim opsežnim konsultacijama sa projektnim timovima. Ove konsultacije, uz njegovo aktivno učešće u ”živim” projektima, čine osnovu njegove metodologije dizajna: jednostavni ali dovoljni i samo – razvijajući. Alistairov rad iz 1990-tih prerastao je u Crystal porodicu agilnih metodologija. Alistair i Jim Highsmith sada zajedno rade na evoluciji Crystal i Adaptive ideja u preporuke za kreiranje razvoja agilnog softwera ekosistema, tački susreta generičke metodologije sa specifičnim situacijama projektnog tima. Alistair i Jim su ko-sponzori serije knjiga Agile Software Development a koje objavljuju tehnike personalnog razvoja i primere agilnih metodologija koje su uspešno korišćene.

Ward Cunningham je osnivač Cunningham & Cunningham, Inc. Osim toga bio je na mestu direktora sektora Istraživanja i razvoja u Wyatt Software-u i glavni inžinjer u Tektronix Computer Research Laboratory pre toga. Ward je široko poznat po svom doprinosu razvoja prakse objektno orijentisanog programiranja, varijacije nazvane Extreme Programming i zajednica hostovanih od strane njegove WikiWikiWeb. Aktivan je u Hillside Groupi i bio je na mestu programskog direktora konferencije Pattern Languages of Programs, sponzorisane od strane Hillside Groupe. Ward je kreirao CRC dizajn metod koji omogućava timovima da identifikuju osnovne objekte za svoje programe. Ward je pisao za PLoP, JOOP and OOPSLA na temu obrazaca, predmeta, CRC-a i srodnih tema.

Martin Fowler radi na poziciji glavnog naučnika u Thoughtworks, preduzeću koje se bavi razvojem aplikacija i konsaltingom. Tokom više od jedne decenije uključen je u proces korišćenja predmetno orijentisanih tehnika u informacijskim sistemima. Iako je njegovo primarno interesovanje vezano za dizajn softvera, nikada nije mogao da izbegne rad na softver procesima i interesovao se za pristupe koji omogućavaju metodologiju koja odgovara ljudima, a ne obrnuto. On je autor Analysis Patterns, UML Distilled, Refactoring, and Planning Extreme Programming.

Jim Highsmith Jim Highsmith je glavni osoba zadužena za razvoj agilnog metoda u "Adaptive Software Development" Ai autor istoimene knjige. On je govorio (ili bio planiran da govori) o Adaptive Developmentu u i drugim agilnim metodama na konferencijama kao što su OOPSLA, Cutter Summit, SD 2001, XP2001 & Flexible Processes, Project World, i XP Universe. Jim je, zajedno sa Martin Fowlerom koautor članka “Agilni Manifest” izdanju iz 2001. "Software Development" magazina i ima nekoliko dodatnih “Agile” članaka u pripremi. Jim i Alistair Cockburn rade na kombinovanju ASD i Crystal metoda i oni su takođe koeditori nove Addison-Wesley serije knjiga posvećene razvoju Agile softvera. Jim radi na knjizi posvećenoj svim agilnim metodama koja će biti objavljena 2002.-e.

Andrew Hunt je partner u The Pragmatic Programmers, i koautor best selera The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, nove Programming Ruby knjige i različitih članaka. Između pisanja, predavanja, rada sa drvetom i sviranja klavira, Andy nalazi vreme za svoju konsalting firmu koja je specijalizovana za razvoj agilnog softvera. On profesionalno kreira softver od ranih 80-tih kroz različite industrije kao što su telekomunikacije, bankarstvo, finansijske usluge, komunalne usluge, medicinski imidžing, grafička umetnost i Internet usluge. Andy živi i radi u Raleighu NC i sa koautorom Daveom Thomasom poznat je po uvođenju najboljih pragmatičnih praksi koje ne zavise od metoda, u projekte razvoja softvera širom SAD-a. On je predsednik RTP ogranka Independent Computer Consultant's Association i član ACM i IEEE.

Ron Jeffries je vlasnik XProgramming.com, , kosultant u Object Mentor-u, i autor (sa Ann Anderson i Chetom Hendricksonom) Extreme Programming Installed. Ron je bio prvi Extreme Programming instruktor i plodno doprinosi XP srodnim Internet grupama i često govori na softver konferencijama.

Jon Kern Njegova raznovrsna karijera uključuje aktivnosti od istraživanja i razvoja mlaznih motora putem centrifugalnog simulatora letenja do njegovog prerastanja u strasnog pristalicu predmetno orijentisanog programiranja, počevši sa C++, zatim prelazeći na Javu. Prvi put je objavio svoju jednostavnu iterativnu razvojnu metodologiju u, (začudo), razvojnom priručniku za Lotus Notes 4.5 i 5.0. Snažno ga je motivisala mantra njegovog prijatelja Piter Coada da pruža “učestale, opipljive, radne rezultate“. Svoju tehniku je primenjivao na DoD projektima, a zatim u svom sopstvenom preduzeću (Lightship, Inc.). 1999 pridružio se Peter Coadu u stvaranju TogetherSofta, gde je stvorio profesionalnu mentorsku grupu i kontrolisao razvoj proizvoda. On je koautor Java Designa i radio je sa Peterom i Jeffom De Luca (primarni saradnik FDD-a) na oblikovanju poglavlja posvećenog Feature –Driven Developmentu (FDD) u Java modelingu u boji sa UML-om. Jon konstantno traži bolje načine omogućavanja timovima da postignu svoje ciljeve, sa tehnološke perspektive i sa metodološke perspektive. Po njegovim rečima, Pragmatic MDA via Compuware's OptimalJ predstavlja uzbudljiv, revolucionaran napredak u kreiranju ambijenta koji promoviše najbolje radne postupke, solidne arhitekture, agilni razvoj, kvalitet putem dizajna (ne slučajno) i striktno fokusiranje na pružanje poslovnih vrednosti kroz strategijsko korišćenje IT resursa. Jon-a možete naći kako bloguje na http://blogs.compuware.com/cs/blogs/jkern/.

Brian Marick Marick je programer i softver testing konsultant. Došao je u Snowbird kao predstavnik dela softver testing zajednice koja je razvijala testing stil koji je naglašavao istraživanje, redukovao oslanjanje na dokumentaciju, povećao stepen prihvatanja promena kao i shvatanje projekta kao stalne konverzacija o kvalitetu. On počinje istraživanje o tome šta “Agile Testing” može da znači i kako se uklapa sa Agile Development u Agile Testing odeljku njegove web strane.

Robert C. Martin se profesionalno bavi softverom od 1970. On je predsednik i osnivač Object Mentor Inc. ., firme koju sačinjavaju iskusni konsultanti i koja pruža XP i agilni proces konsalting, softver dizajn konsalting, obuku i razvojne usluge najvećim korporacijama širom sveta. 1995. napisao je best-seler: Designing Object Oriented C++ Applications using the Booch Method, koju je objavio Prentice Hall. 1997. bio je glavni urednik knjige: Pattern Languages of Program Design 3, koju je objavvio Addison Wesley. 1999. bio je uređivač knjige "More C++ Gems" koju je objavio Cambridge Press. Koautor je knjige “XP in Practice” zajedno sa Jamesom Newkirkom i Robertom C. Martinom, koju je izdao Addision Wesley, 2001. Trenutno radi na "Principles, Patterns, and Practices of Agile Software Development" , knjizi koju će objaviti Prentice Hall, 2002. Od 1996. do 1999. bio je glavni urednik C++Report-a. Publikovao je brojne članke u različitim časopisima posvećenim trgovini i redovno govori na međunarodnim konferencijama i sajmovima.

Ken Schwaber je predsednik Advanced Development Methods (ADM), kompanije posvećene poboljšanju razvojnih postupaka softvera. On je softver developer, proizvodni menadžer i industrijski konsultant. Schwaber je inicirao proces menadžment revoluciju ranih 90-tih i takođe radio sa Jeff Sutherlandom na formulaciji početne verzije Scrum razvojnog procesa. Tokom poslednjih pet godina formalizovao je Scrum, pomogao mnogim organizacijama da uspešno primene proizvode i sisteme koristeći Scrum i koautor je Scrum, Agile Software Development sa Mike Beedleom, (Prentice Hall, jesen 2001).

Jeff Sutherland je tehnološki direktor u PatientKeeperu, na MITiju zasnovanom preduzeću koje obezbeđuje mobilne / wireless aplikacije lekarima. Bio je tehnološki direktor ili podpredsednik inžinjeringa devet preduzeća koja se bave softverskom tehnologijom i uveo je poboljšane agilne razvojne procese u svako od njih. Njegov rad na poslovnim predmetnim komponentama za višekratno korišćenje kroz Object Management Group i OOPSLA Business Object Workshopove tokom prošle decenije doveo je do stvaranja novih databaza proizvoda, razvojnog ambijenta za softver,CASE/OOAD alata kao i vertikalnih aplikacija u različitim industrijama. Kao osnivač i podpredsednik Engineering at Individual Inc. lansirao je personalni NewsPage. Kao bivši viši podpredsednik injžinjeringa i tehnološki direktor IDX sistema, razvio je nove Internet aplikacije za zdravstvo. Njegov rad na velikim, baziranim na komponentama, softver projektima doveo je do inovacija u bankarstvu, osiguranju, bibliotekarsim sistemima, vazduhoplovstvu, avionskim kompanijama i lizingu aviona, nuklearnom inžinjeringu i robotici. Kao izumitelj SCUM razvojnog procesa, njegovo iskustvo u organizacionom razvoju više puta je omogućilo moćnim razvojnim timovima da kreiraju vrhunske softverske proizvode. Saznajte više o Jeffu.

Dave Thomas veruje da suštinu projekta ne čini metodologija već ljudi. Članovi tima trebaju da budu tehnički kompetentni, motivisani i da polaze od istih stavova. Ova fokusiranost na pojedinca bio je jedan od razloga koji su doveli do toga da postane koautor knjige The Pragmatic Programmer. Ali tehnička strana nije dovoljna. Svaki član tima mora da aktivno participira: participira u zajedničkom radu , participira u timu i participira u svojoj organizaciji. Dave i Andy sada rade na metodama koje bi trebali da omoguće pojedincima tranziciju ka Agile metodologijama.
Nazad ka Manifestu