Manifest Agilnog Razvoja Softvera
Otkrivamo bolje načine razvoja softvera
razvijajući softver sami i pomažući drugima pri njegovom razvijanju.
Kroz taj rad naučili smo da više vrednujemo:

Pojedince i interakcije od procesa i alata
Primenljiv od detaljne dokumentacije
Saradnju sa klijentima od ugovornih aranžmana
Reakciju na promenu od pridržavanja plana

stavke prikazane na levoj strani vrednujemo više.Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas© 2001, gore navedeni autori
ova deklaracija može biti slobodno umnožena u bilo kojoj formi,
ali samo u svom integralnom obliku putem ove objave.


Dvanaest principa agilnog softvera

Postanite potpisnik
Pogledajte potpisnike

O autorima
O Manifestu


English
日本語
Svenska


site design and artwork © 2001, Ward Cunningham